Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21
Corplus Solutions arbetar med att hjälpa till med att skapa
och löpande  säkerställa tillförlitlig intern styrning och kontroll.

 
Våra kunder väljer att arbeta med oss för att vi och våra konsulter har
stor operativ erfarenhet kombinerat med djup teoretisk förståelse för frågeställningar
kopplade till intern styrning och kontroll, internrevision samt compliance.

Corplus Solutions konsulter har lång operativ erfarenhet av intern styrning och kontroll, internrevision, SOx, samt compliance i förhållande till olika regelverk.

Vi är övertygade om att förståelsen för en verksamhets operativa och strategiska processer ger en god förutsättning för att skapa och bibehålla en bra kontrollstruktur. När en bra och uthållig kontrollstruktur byggs upp och underhålls anser vi att det är viktigt att löpande identifiera svagheter i strukturen utifrån ett pragmatiskt perspektiv. Det är viktigt att inte skapa en för stor konstrollstruktur som verksamheten inte orkar förstå, hantera eller uppdatera.

Våra konsulter levererar alltid hög kvalitet i alla uppdrag och lösningar vi arbetar med - genom att ha djup kompetens, lång erfarenhet, stort engagemang och ha Cor (hjärta) i uppdraget. Vi kallar det Cor Solutions.

Vi är övertygade om att förståelsen för verksamheten är central för att skapa en ändamålsenlig intern kontroll och styrning som gynnar verksamheten långsiktigt.

Kontakta oss gärna för ett möte!
Tel, vxl: 08-520 244 20 eller
info@corplus.se