Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21

HR governance

HR Governance är ett område som väcker alltmer uppmärksamhet, då styrelse och ledning har fått upp ögonen för humankapitalets betydelse. Dessutom är kostnaderna för personalen den enskilt största kostnaden i många branscher och bolag.

Vad innebär HR Governance?

Det omfattar styrning av HR-funktionen och samtliga frågor som berör hållbara HR-strategier, regelefterlevnad inom HR och strävan efter best practice i alla HR-processer.

Det innebär även att det finns adekvata verktyg och modeller för att planera och följa upp HR-kostnader och att få kompensationsstrukturen att stödja den övergripande strategin.

Vi på Corplus Solutions tror att HR Governance är kritiskt för att på ett långsiktigt, hållbart och effektivt sätt stödja en verksamhets övergripande strategi och leveranskapacitet över tid. Vårt angreppssätt är pragmatiskt och vi har verktyg och metoder som är väl förankrade i de operativa processerna.