Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21

Arbetsrätt och Arbetsgivaransvar

HR arbetar med många arbetsrättsliga frågeställningar såsom arbetsmiljö och avvecklingar eller neddragningar.

Corplus Solutions kan ge stöd i compliance-relaterade frågeställningar såsom:
  • Utveckla processer för systematiskt arbetsmiljöansvar
  • Upprätta en lönekartläggning
  • Ge stöd vid avveckling och neddragning i planeringen från ett arbetsrättsligt compliance-perspektiv och göra beräkningar på effekter av olika strategier