Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21

Utbildning & Workshops

Står ni inför införande av nytt lönesystem, en omorganisation eller ska ni ha en kick-off? Corplus Solutions erbjuder skräddarsydda utbildningar och workshops för HR-funktioner.

  • Kartläggning av HR-processer
  • Bonusmodeller
  • Projektledning för HR-projekt
  • Arbetsrätt
  • Ekonomi för HR
  • Intern kontroll för HR

Vilka utmaningar står du inför?

Kontakta oss så tar vi fram ett förslag som passar din organisation.