Skärmklipp 2016-03-30 23.22.21

Det här är Corplus Solutions

Corplus Solution AB startades 2016 av Mikael Steiser (LinkedIn) och Pontus Holgerson (LinkedIn) och är ett dotterbolag till Corplus  AB. Corplus AB är ett annorlunda och pragmatiskt konsultföretag som arbetar med att hjälpa kunder med erfarna konsulter som går in interimsroller samt i projekt. Vi arbetar inom områdena Ekonomi, HR och Lön. Vi såg att det finns en stark koppling mellan det operativa arbetet vi ägnar oss åt inom Corplus AB och de tjänster vi erbjuder inom intern styrning och kontroll via Corplus Solutions. För att bli en ännu mer komplett leverantör startade vi Corplus Solutions med ambitionen att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och bli en samarbetspartner inom intern styrning och kontroll.

Alla på Corplus Solutions har lång och djup operativ erfarenhet samt av att ha arbetat som konsulter inom relevanta områden. Vi är övertygade av kombinationen av de erfarenheter och kompetenser som finns hos Corplus Solutions skapar förutsättningar för ett pragmatiskt och kvalitativt arbete tillsammans med alla våra kunder i syfte att skapa långsiktigt hållbara lösningar.

Mikael och Pontus har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta som konsulter, men har också arbetat operativt i roller som VD, affärsområdeschef och ekonomichef.